Vrijdag 17 oktober 2014

Voor ouderen, voor elkaar! En bij elkaar!

Twee buren samen uit eten in ‘Gewoon Gouds’. Heel gewoon
toch? Maar hoe anders was dat vanavond. Twee ouderen uit de Hanepraij kregen
een etentje aangeboden door Gewoon Gouds. Dit vond plaats nog in het kader van
de Nationale Ouderendag van 3 oktober. Lang geleden hadden ze zich aangemeld en
waren allang vergeten dat ze dat hadden gedaan. Ze dachten eigenlijk ook meer
aan een grapje dan dat ze erop rekenden dat hun wens in vervulling zou gaan.
Maar deze wens werd realiteit! Wat vonden ze het een verrassing!

Ruim 100 wensen van ouderen in Gouda zijn de 3e
oktober gerealiseerd door de inzet van vele vrijwilligers. Van bezoekjes naar
Avifauna, tot bloemschikken, tot een bezoekje aan vrienden of familie tot een
lekker etentje! Het kon allemaal. Dankzij een zeer actief comité van
vrijwilligers dat de Nationale Ouderendag in Gouda tot een succes heeft
gemaakt, zijn alle wensen van ouderen in vervulling gegaan.

Vanavond was het de beurt aan het CDA Gouda om met een
aantal ouderen uit de Hanepraij te eten in Gewoon Gouds. Wat een dankbare
activiteit! Allereerst werden we zeer hartelijk ontvangen en kregen we
overheerlijk eten! Complimenten!

Daarnaast hebben we veel plezier beleefd aan de verhalen van
de ouderen aan tafel. Mensen die hun hele leven lang hard hebben gewerkt in
soms moeilijke tijden. Mensen die onze samenleving mee hebben opgebouwd. Die
kinderen hebben opgevoed en inmiddels niet alleen oma en opa zijn maar in de
omstandigheid verkeren dat ook hun kleinkinderen alweer kinderen krijgen.

Maar naast al dat plezier is er ook verdriet! Zo vertelde
een oudere ons dat haar dementerende partner op een gesloten afdeling moet
verblijven. Helaas in een ander verpleeghuis en staat hij op de wachtlijst om
ook naar de Hanepraij te verhuizen.

Kun je het je voorstellen? Je leven lang samen en dan in de
laatste fase van je leven toch van elkaar gescheiden moeten wonen? Ik hoop van
harte voor dit echtpaar dat zij elkaar binnenkort in de armen kunnen sluiten in
de Hanepraij en daar mogen genieten van hun oude dag voor zover mogelijk. Dát
wens je onze ouderen toch toe? Voor ouderen, voor elkaar en bij elkaar!

Daarom hebben wij vanuit het CDA de wethouder gevraagd om
bij de woonvisie die in de maak is, ook een overzicht te geven van het aantal
woonplekken in verpleeg- en verzorgingshuizen in Gouda en omstreken. Ouderen
wonen steeds langer thuis en een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen sluit.
Maar ouderen die een plek nodig hebben, moeten die wel tijdig kunnen krijgen is
ons motto! Hoe wordt daarvoor gezorgd? Het vraagt om een gedegen afstemming en
coördinatie van het aantal woonplekken voor ouderen; thuis en in een verpleeg-
of verzorgingshuis in onze regio!