Juni
2014

Lasten omhoog en vrijwilligers in de
kou
!

Gouwenaar krijgt de rekening via hogere lasten.

Minder sparen, hogere lasten voor gezinnen en snijden
in gelden voor veiligheid, wijken, sport en jeugd. Dat is het beeld na het
lezen van de kadernota die het nieuwe college heeft gepresenteerd.

De Gouwenaars krijgen de rekening. Daarover heeft het
CDA Gouda grote zorgen. Na het lezen van het coalitieakkoord hadden we al
zorgen, de kadernota onderstreept deze zorgen en bevestigt ze.

Hogere lasten

Het CDA Gouda begrijpt dat pijnlijke keuzes
onvermijdelijk zijn om een begroting rond te krijgen. Dat is verre van
gemakkelijk. Maar in moeilijke economische tijden moet je in ieder geval zorgen
dat je de tering naar de nering zet. Met het verhogen van de lasten schuif je
rekeningen door van de gemeente naar gezinnen. Zij zien zich door dit college
bijvoorbeeld geconfronteerd met een hogere rekening voor de precariobelasting
en afvalstoffenheffing.

Ook toeristen krijgen een hogere rekening
gepresenteerd. Hoe verhoudt een invoering van een toeristenbelasting zich tot
het willen binnenhalen van een miljoen bezoekers aan Gouda en het versterken
van de Goudse economie?

Nog veel puzzelstukken
ontbreken

Bovendien betekent minder uitgeven aan sport, spel en
jeugd dat indirect gezinnen hogere bijdragen moeten betalen voor abonnementen
bij sportverenigingen. Ook is een grote onzekere factor de kosten die gepaard
gaan met de forse opgave die er ligt om de riolering te verbeteren. Het is
volstrekt onduidelijk hoeveel lastenstijging dat met zich mee gaat brengen voor
gezinnen en Gouwenaars. Daarover wordt pas in een latere fase meer
duidelijkheid verwacht. Al eerder waarschuwden we voor deze ‘communicatie in
puzzelstukken’.

Minder sparen
onverstandig

Ook minder sparen is niet onze keus. De financiële
situatie van de gemeente is nog steeds kwetsbaar dus moet je een reservepotje
houden en daar regelmatig geld inleggen. Dat doe je in je gezin ook om
tegenvallers als een kapotte auto of wasmachine te kunnen opvangen. Dat niet
doen is ronduit onverstandig. Bovendien worden verwachte rentevoordelen in 2015
en 2016 al benut om investeringen mee te financieren. Waarom die bedragen (1,3
miljoen!) niet benutten als spaarpot? Ook omdat er nog grote onzekerheden zijn
over alle zorgtaken die de gemeente moet gaan uitvoeren.

Veiligheid onder druk

Daarnaast wil het college bezuinigen op het
veiligheid. Genoemd wordt cameratoezicht, stadstoezicht, de Top 60 aanpak en de
samenwerking in het Veiligheidshuis. Wat betekent dit straks voor de veiligheid
van de Gouwenaar? Het CDA Gouda vindt ook dit een groot zorgpunt. Zeker nu
duidelijk is dat het college ook een ton wil bezuinigen op zogenaamde
‘risicojongeren’.

Betrokkenheid via recht
op burgerinitiatief

Het college zet in op een zorgvuldig
communicatietraject over de bezuinigingen wordt aangegeven. Hoe dat nu gaat met
de actieve wijkvrijwilligers is bepaald niet zorgvuldig.

In dat verband pleit het CDA Gouda nogmaals voor het
alsnog organiseren van stadsgesprekken die eerder zijn afgeblazen.

Betrek de Gouwenaars écht! En geef ruimte aan hun
initiatieven. Geef daarbij ook ruimte voor het recht op een burgerinitiatief.
Dan ontstaat de betrokkenheid die we als CDA Gouda graag zien!