Een goede actie vanuit de Pauluskerk in Gouda. Kerkgangers kregen zondag na afloop van de dienst een witte roos om te overhandigen aan een mantelzorger. Dit als erkenning en teken van waardering voor onze Goudse mantelzorgers.  Natuurlijk doe ik graag aan mee aan zo’n goede actie. Het erkennen, waarderen en versterken van mantelzorg is nodig, ook in Gouda. Zij zijn het cement in onze samenleving.

Dus met een witte roos in de hand als waardering voor de mantelzorgers, bezocht ik zondag een mevrouw in Gouda. Al jaren is ze mantelzorger en zorgt ze trouw voor haar inmiddels volwassen zoon die haar zorg zo nodig heeft.

Ze waardeerde mijn komst en deed de witte roos met zorg in een vaas. Een witte roos als symbool van licht en liefde en daarom zo passend bij mantelzorg. Dat is immers het omzien naar elkaar in de praktijk. Iets dat onze mantelzorgers in Gouda elke dag doen. Dag in dag uit. Onbezoldigd en vol liefde voor de ander.

Onder de titel ‘wie verras jij’ vroeg ook mantelzorg NL aandacht voor de jaarlijkse dag voor de mantelzorg die het zondag was. In heel Nederland daarom tal van activiteiten. Bedoeld om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Velen blijken overbelast en melden zich niet heel snel met hun eigen behoefte aan waardering en steun. Sommigen vinden zichzelf ook geen mantelzorger en zijn er ‘per ongeluk’ ingerold. Dit omdat een kind, partner, buurman of kennis plotseling behoefte aan zorg of verzorging nodig heeft en zij het niet meer dan normaal vinden dat op te pakken. Het komt ‘erbij’ en dat valt lang niet altijd mee.

Afgelopen juli presenteerde ik daarom een nota met tien bouwstenen over het versterken van mantel- en respijtzorg in Gouda. Vanuit CDA Gouda is deze nota aangeboden aan de wethouder. Ik ben trots dat in de begroting van dit College van Burgemeester en Wethouders nu daadwerkelijk de ambitie staat om de mantel- en respijtzorg in Gouda verder te versterken. Iets dat heel erg nodig is. Want waar zouden we zijn zonder de mantelzorgers? Zij zijn het cement van onze samenleving. Dat verdient onze grootst mogelijke erkenning, waardering en steun. 

Zie voor de CDA nota ‘versterken mantel- en respijtzorg’: https://www.cda.nl/zuid-holland/gouda/actueel/nieuws/cda-gouda-zet-in-op-versterken-mantel-en-respijtzorg-in-gouda/