Illegale glijbaantjes, trampolines en badjes. Iets waar gemeenten mee zouden worstelen las ik in de krant. Laat ik het eens omdraaien. Hoeveel ruimte hebben onze Goudse kinderen in Gouda om lekker buiten te spelen? 

Ik heb dan ook opheldering gevraagd aan het College van B&W over de Goudse situatie. Er zou zijn ‘ingegrepen’ toen er een gevaarlijk glijbaantje zou zijn aangetroffen. Hier wil ik meer van weten. Wat is dat ingrijpen? Was het niet veilig? Is er overleg geweest met de bewoners? Daarom dus vragen gesteld waar ik snel antwoord op hoop te ontvangen.

Voldoende ruimte voor onze kinderen om te spelen vind ik een ‘must’. Geen speelplekloze wijken in Gouda is waar ik voor sta. Het is een belangrijk speerpunt uit ons verkiezingsprogram en ik zet er vol op in. Dan moet er natuurlijk ook ruimte zijn voor particulier initiatief van bewoners die voor hun kinderen speeltoestellen aanschaffen. Ook al ben ik de eerste die stelt dat het op een veilige en verantwoorde manier moet. Toch wil ik dat er in Gouda ruimte voor dit type initiatief is daar waar het kan. 

Gelukkig is op voorstel van CDA Gouda afgesproken dat er deze raadsperiode geen speelplekken zullen verdwijnen. Dit dreigde te gaan gebeuren omdat er in verschillende wijken minder kinderen in een straal rondom bestaande speelplekken wonen. Maar dat feit – waar ons beleid voor speelplekken in Gouda op is gebaseerd – sluit niet voor iedere wijk of buurt aan bij de behoefte van de Gouwenaar. Voor mij staat voorop dat kinderen op moeten kunnen groeien door ook veilig buiten te kunnen spelen in de eigen buurt. Ik vind ook dat elke wijk zelf mede in de gelegenheid moet worden gesteld om mee te praten over de vraag hoe met de speelplekken om te gaan. 

Immers onze Goudse kinderen hebben ruimte nodig om te spelen. Op veel plekken is dat gelukkig ook het geval en zien we positieve ontwikkelingen. Zo is de speelplek op de Hulkestein opnieuw ingericht en mooi geworden. Iets waar CDA Gouda eerder aandacht voor vroeg. Ook zijn er mooie natuurspeeltuinen aangelegd. Bij het Goudse Hout is ‘Eldorado’ prachtig geworden nadat het Eiland vorig jaar al was geopend. Chapeau! Laat het een voorbeeld zijn voor wat nog komen gaat. 

Op de bres voor onze Goudse kinderen!