Een kop koffie, de krant lezen, een praatje en een goed boek lenen. Dat is wat ik regelmatig deed in de bibliotheek aan de Lekkenburg toen onze oudste nog baby en peuter was. Het was een rustmoment waar ik ook regelmatig vele buurtgenoten tegenkwam. Maar zoals u weet, de bibliotheek is er al lang niet meer op die plek. Gelukkig zijn er nu nieuwe plannen voor het pand.

Goed nieuws
Het oude bibliotheekgebouw aan de Lekkenburg wordt een Buurtservicecentrum. Gelukkig komt er daarmee opnieuw de mogelijkheid voor ontmoeting, koffie en een goed gesprek. De gemeente wil het gebouw dit jaar verbouwen tot een Buurtservicecentrum. Iets waar veel bewoners, vrijwilligers, het wijkteam Plaswijck/Bloemendaal en ook professionele zorgorganisaties als Kwadraad erg enthousiast over zijn.


Buurthuis voor de Toekomst
Positief vind ik ook dat het veel meer wordt dan een plek om elkaar vanuit buurt en wijk te ontmoeten. Er komen ook organisaties als Kwadraad, het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin in. Dus professionals kunnen in het Buurtservicecentrum samenwerken met vrijwilligers en buurtbewoners. Gezien de enorme opgave waar we voor staan, lijkt me dat heel wenselijk. Het wordt een soort Buurthuis voor de Toekomst, iets waar ik al in 2014 voor pleitte in de gemeenteraad.

Aanpakken eenzaamheid
We weten dat in Gouda veel mensen last hebben van eenzaamheidsgevoelens. En daar moeten we met z’n allen pogen wat aan te doen. Als iedereen omziet naar elkaar en er ook een Buurtservicecentrum is om elkaar te kunnen ontmoeten, dan is dat pure winst voor onze Goudse samenleving.

Investeren in Gouda
Gelukkig zien veel raadsleden dat ook zo en CDA Gouda al zeker. Eind januari stemt de raad erover. Maar er zijn ook kritische geluiden,…., dat de verbouw teveel geld zou kosten,….. Laat ik daarop dit zeggen. Natuurlijk is het goed op de centen te letten en dat doet dit College ook. Net zoals je dat thuis in je eigen huishouding ook doet. Ik ook. Onze wethouder Michiel Bunnik zit er ‘bovenop’ en Gouda staat er wat dat betreft keurig voor. De relatief hoge schulden blijven wel onze grootst mogelijke aandacht vragen maar de begroting van de gemeente biedt dit jaar ook weer wat ruimte voor investeringen gelukkig. Het aanpakken van Lekkenburg staat al jaren op de agenda dus nu doorpakken!

Realistisch zijn
In de vorige periode lag er van de zijde van het College helaas een plan voor verbouw Lekkenburg waarin de kosten veel te laag waren ingeschat. Het maakt dat de verbouw nog steeds niet is gestart want de businesscase kwam niet rond. Dat zint mij niet, maar kunnen we niet meer veranderen. Wat we wel kunnen, is voor het plan stemmen dat ons als raad nu is voorgelegd. Een gezamenlijk en gedragen plan dat op veel enthousiasme kan rekenen vanuit de buurt en wijk. Dus hoe eerder er een ‘ja’ komt vanuit de gemeenteraad voor verbouw Lekkenburg, hoe sneller het Buurtservicecentrum er is.

Eind januari is het uur der waarheid. Een unanieme raad voor het Buurtservicecentrum Lekkenburg? Laten we het hopen. Plaswijck, Bloemendaal en Gouda Noord verdienen het! Aan CDA Gouda zal het niet liggen! Zo maken we samen het verschil voor Gouda!