Goudse mantelzorgers in het zonnetje!

Herfst is het. En dan toch in het zonnetje gezet worden? Ja,
ja…..want vandaag is het de dag van de Mantelzorg. Deelt u ook een compliment uit
aan mantelzorgers?

Waar zouden we zijn zonder die mensen die dag in dag uit
voor anderen klaar staan? Ze vormen het cement van onze samenleving. Ook in
Gouda. Het omzien naar elkaar brengen ze elke dag opnieuw in de praktijk. Dat
verdient onze grootst mogelijke waardering.

Gelukkig zijn er tal van initiatieven. Vanuit Gouda Bruist
maar ook vanuit de kerken voor mantelzorgers. Ook is er de mogelijkheid als mantelzorger af en toe zelf respijt te nemen via zogenaamde respijtzorg. Maar dat kan meer en bereikt
nog lang niet iedereen. Bovendien is het niet zo makkelijk als je intensief voor iemand zorgt dat stokje zomaar aan een ander te overhandigen. Vanuit mijn raadswerk zit ik daar bovenop en vanuit de
gemeente bestaan plannen om die zogenaamde respijtzorg te versterken. Geen
overbodige luxe als je bedenkt hoeveel mensen in Gouda zich inspannen voor de
ander en hoe zwaar dat kan zijn.

Mantelzorgers vinden hun werk vaak ‘heel normaal’. ‘Je rolt
erin, je kiest er niet voor als een partner, familielid of buurman je hulp
nodig heeft’, hoor ik vaak. Natuurlijk
is dat ook zo. Maar vanzelfsprekend is het niet. Het maakt dat niet
iedereen die mantelzorg biedt, als zodanig bekend is bij gemeente of andere
organisaties die af en toe iets zouden kunnen ‘ontzorgen’.

Anderzijds kan lang niet iedereen die zorg nodig heeft, terugvallen
op een familielid of netwerk. Vandaar dat mantelzorgers echt het cement vormen
in onze samenleving. Ook in Gouda. Laten we dat waarderen. Niet alleen vandaag
tijdens de Dag van de Mantelzorg. Maar elke dag opnieuw.

Vanuit CDA Gouda geven
we alle mantelzorgers een groot compliment. Doet u mee?