Wat merkt u van het nieuwe coalitie-akkoord in Gouda?

Wat merkt u straks van het nieuwe akkoord dat de
onderhandelende politieke partijen ondertekenden? Dat was één van de
vragen van journalisten. Een terechte vraag om dat te willen weten. Wat betekent het voor de Gouwenaar?

Laat ik een 10 tal concrete punten uit het akkoord noemen. Ik word er blij
van. CDA heeft zich er de afgelopen jaren steeds hard voor gemaakt en hier staan ze dan!

. Kinderboerderij en
kinderbibliotheken

De kinderboerderij krijgt er structureel geld bij en dat is SUPER! Ook de
kinderbibliotheken blijven in de wijk en in Westergouwe komt er één bij.


. Geen speelplekloze
buurten
De komende vier jaar worden geen speelplekken gesloten en houden we alle speelplekken in stand.

. Ruimte voor wijkteams
Er komen middelen voor de wijkteams waarmee ze gezamenlijke voorstellen kunnen indienen
rondom veiligheid, leefbaarheid, energietransitie en groen.

. Sport
We maken geld vrij voor een meerjarig ontwikkel- en onderhoudsplan om
achterstallig onderhoud en noodzakelijke investeringen bij sportaccommodaties
te kunnen aanpakken. Ook blijft er geld voor het sportstimuleringsfonds.

. Groen moet je doen
Voor groen en water komt er extra geld. Ook verbeteren we het bestaande groen, zowel in parken
als in relatie tot het reguliere onderhoud van groen.

. Afvalinzameling
We zetten in op een optimalisering van de afvalinzameling,
met bijzondere aandacht voor ervaren knelpunten.

. Mantelzorg,
ouderenzorg en aanpak eenzaamheid
Het mantelzorgbeleid willen we verbeteren waar mogelijk. We kijken naar wat er
aan preventie mogelijk is gericht op het voorkomen van eenzaamheid en we zoeken
aansluiting bij landelijke initiatieven rondom ouder worden.


. Woonoverlast
We pakken woonoverlast aan. We passen de lokale regels aan zodat we de nieuwe
Wet Aanpak Woonoverlast in Gouda kunnen toepassen. Streng voor wie niet wil.

. Voor een veilig Gouda
We maken geld vrij voor het doorzetten van de strenge aanpak tegen
woninginbraken, radicalisering, extremisme en ondermijning. Nodig want we staan
als Gouda nog steeds té hoog in de misdaadlijst.

. We zijn scherp op
de euro’s en de hoge lasten

We hebben stevige afspraken gemaakt zodat we goed op de euro’s letten en Gouda’s
huishoudboekje netjes beheren. Onze kersverse wethouder die vanuit het CDA in
het College van B&W aan de slag gaat, Michiel Bunnik, heeft die taak in
zijn pakket. De OZB stijgt niet meer dan met inflatie en er komt een plan van aanpak om Gouda binnen de top 25 van duurste gemeenten
te laten zakken.

Is dit alles?
Is dit het dan? Nee, het is een 10 tal punten. Wilt u weten wat er verder nog is afgesproken? Dat is heel wat! Lees dan het hele akkoord op www.gouda.nl

We gaan met ‘nieuwe energie’ aan de slag, vooral ook samen met de hele raad op een heel aantal onderwerpen en met de stad! Iets waar we ons voor inspannen als CDA. Ook dé reden dat we doorgaan met onze campagne #whatsupinGouda.

Ik heb er zin in
en ga de komende vier jaar weer mijn uiterste best doen. Voor een Gouda dat we
door willen geven! Doet u mee?