Het verhaal gaat

Heeft
u de Markt in Gouda al bezocht? Een must! De prachtige kerstboom vol licht en
de schaatsbaan waar je een volle ronde kunt schaatsen. Uniek! Het licht schijnt
ook daar volop. Er wordt over gesproken. Het verhaal gaat….

Licht,
als teken van hoop. Om stil van te worden. En een beetje stil mogen we wel
worden in deze dagen vlak voor Kerst. Het feest waar we de geboorte van het Kindeke
Jezus vieren. Het kind dat in
Bethlehem werd geboren in een stal bij een herberg. Maria wikkelde hem in
doeken, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen
nergens plaats om te slapen.

Dat
is de kern van het Kerstverhaal zoals we dat kennen uit de Bijbel. God zelf
kwam naar de aarde. Met Jezus, het Kerstkind, kwam het licht in de wereld. Om
de mens te redden van de duisternis.

Mij inspireert het Kerstverhaal elk jaar weer. En dat geldt voor velen met mij. Het raakt aan
verbondenheid met elkaar, hoop en licht. Afgelopen week mocht ik op mijn werk
voor VNO-NCW en MKB-Nederland de inleiding verzorgen tijdens de
Kerstbijeenkomst. Ook daar brandde het licht en ging het verhaal….

Foto: van www.stadhuysgouda.nl

Licht.
We zullen het ook volop zien tijdens het Kerstwandeltheater dat vanavond
plaatsvindt in Gouda. Een prachtige uiting van ‘het verhaal gaat…’. Maar liefst
150 vrijwilligers zijn in touw om het festijn te laten slagen. Ik heb er zin in
en onze meiden ook. Ze doen mee als engeltjes.

Zo blijft het verhaal gaan…. Van moeder op dochter. We geven het door. Al
duizenden jaren.

Ik
wens u en uw dierbaren Zalige Kerstdagen en een voorspoedig, liefdevol 2018 vol
licht!

Bijlage: bewerkte versie Inleiding Kerstbijeenkomst bij VNO-NCW en MKB-Nederland