Blog Image

Blog Eppy Boschma

Witte roos voor mantelzorger

Uncategorised Posted on Sun, November 10, 2019 20:52:13

Een goede actie vanuit de Pauluskerk in Gouda. Kerkgangers kregen zondag na afloop van de dienst een witte roos om te overhandigen aan een mantelzorger. Dit als erkenning en teken van waardering voor onze Goudse mantelzorgers.  Natuurlijk doe ik graag aan mee aan zo’n goede actie. Het erkennen, waarderen en versterken van mantelzorg is nodig, ook in Gouda. Zij zijn het cement in onze samenleving.

Dus met een witte roos in de hand als waardering voor de mantelzorgers, bezocht ik zondag een mevrouw in Gouda. Al jaren is ze mantelzorger en zorgt ze trouw voor haar inmiddels volwassen zoon die haar zorg zo nodig heeft.

Ze waardeerde mijn komst en deed de witte roos met zorg in een vaas. Een witte roos als symbool van licht en liefde en daarom zo passend bij mantelzorg. Dat is immers het omzien naar elkaar in de praktijk. Iets dat onze mantelzorgers in Gouda elke dag doen. Dag in dag uit. Onbezoldigd en vol liefde voor de ander.

Onder de titel ‘wie verras jij’ vroeg ook mantelzorg NL aandacht voor de jaarlijkse dag voor de mantelzorg die het zondag was. In heel Nederland daarom tal van activiteiten. Bedoeld om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Velen blijken overbelast en melden zich niet heel snel met hun eigen behoefte aan waardering en steun. Sommigen vinden zichzelf ook geen mantelzorger en zijn er ‘per ongeluk’ ingerold. Dit omdat een kind, partner, buurman of kennis plotseling behoefte aan zorg of verzorging nodig heeft en zij het niet meer dan normaal vinden dat op te pakken. Het komt ‘erbij’ en dat valt lang niet altijd mee.

Afgelopen juli presenteerde ik daarom een nota met tien bouwstenen over het versterken van mantel- en respijtzorg in Gouda. Vanuit CDA Gouda is deze nota aangeboden aan de wethouder. Ik ben trots dat in de begroting van dit College van Burgemeester en Wethouders nu daadwerkelijk de ambitie staat om de mantel- en respijtzorg in Gouda verder te versterken. Iets dat heel erg nodig is. Want waar zouden we zijn zonder de mantelzorgers? Zij zijn het cement van onze samenleving. Dat verdient onze grootst mogelijke erkenning, waardering en steun. 

Zie voor de CDA nota ‘versterken mantel- en respijtzorg’: https://www.cda.nl/zuid-holland/gouda/actueel/nieuws/cda-gouda-zet-in-op-versterken-mantel-en-respijtzorg-in-gouda/Goudse kinderen ruimte nodig om buiten te spelen

Uncategorised Posted on Wed, October 02, 2019 21:21:27

Illegale glijbaantjes, trampolines en badjes. Iets waar gemeenten mee zouden worstelen las ik in de krant. Laat ik het eens omdraaien. Hoeveel ruimte hebben onze Goudse kinderen in Gouda om lekker buiten te spelen? 

Ik heb dan ook opheldering gevraagd aan het College van B&W over de Goudse situatie. Er zou zijn ‘ingegrepen’ toen er een gevaarlijk glijbaantje zou zijn aangetroffen. Hier wil ik meer van weten. Wat is dat ingrijpen? Was het niet veilig? Is er overleg geweest met de bewoners? Daarom dus vragen gesteld waar ik snel antwoord op hoop te ontvangen.

Voldoende ruimte voor onze kinderen om te spelen vind ik een ‘must’. Geen speelplekloze wijken in Gouda is waar ik voor sta. Het is een belangrijk speerpunt uit ons verkiezingsprogram en ik zet er vol op in. Dan moet er natuurlijk ook ruimte zijn voor particulier initiatief van bewoners die voor hun kinderen speeltoestellen aanschaffen. Ook al ben ik de eerste die stelt dat het op een veilige en verantwoorde manier moet. Toch wil ik dat er in Gouda ruimte voor dit type initiatief is daar waar het kan. 

Gelukkig is op voorstel van CDA Gouda afgesproken dat er deze raadsperiode geen speelplekken zullen verdwijnen. Dit dreigde te gaan gebeuren omdat er in verschillende wijken minder kinderen in een straal rondom bestaande speelplekken wonen. Maar dat feit – waar ons beleid voor speelplekken in Gouda op is gebaseerd – sluit niet voor iedere wijk of buurt aan bij de behoefte van de Gouwenaar. Voor mij staat voorop dat kinderen op moeten kunnen groeien door ook veilig buiten te kunnen spelen in de eigen buurt. Ik vind ook dat elke wijk zelf mede in de gelegenheid moet worden gesteld om mee te praten over de vraag hoe met de speelplekken om te gaan. 

Immers onze Goudse kinderen hebben ruimte nodig om te spelen. Op veel plekken is dat gelukkig ook het geval en zien we positieve ontwikkelingen. Zo is de speelplek op de Hulkestein opnieuw ingericht en mooi geworden. Iets waar CDA Gouda eerder aandacht voor vroeg. Ook zijn er mooie natuurspeeltuinen aangelegd. Bij het Goudse Hout is ‘Eldorado’ prachtig geworden nadat het Eiland vorig jaar al was geopend. Chapeau! Laat het een voorbeeld zijn voor wat nog komen gaat. 

Op de bres voor onze Goudse kinderen!Actie ‘Heel Gouda Bakt’ start

Uncategorised Posted on Sat, September 21, 2019 20:50:55

Gezelligheid, koffie en wat lekkers. Daar denk je toch aan bij Heel Holland Bakt? Het voelt als een warm bad. Hoogste tijd daarom voor de Goudse variant ‘Heel Gouda Bakt’. Daarom gaat deze actie van start in de eerste week van oktober. Het is dan de week tegen de eenzaamheid.

 Doel is Gouwenaars met elkaar in contact te brengen en ontmoeting te stimuleren onder het genot van een kop koffie en cake of vers gebakken taart. Cake- of taartmix kan gratis worden aangevraagd via CDA Gouda en bij mij. Het wordt dan uiterlijk op vrijdag 4 oktober bezorgd. De vraag aan u is dan om zaterdag 5 oktober – in de week tegen de eenzaamheid – een originele cake of taart bij een Gouwenaar te brengen die een bezoekje waardeert.

Als we op ons in laten werken hoeveel mensen soms hele dagen niemand zien of spreken, dan is dit een gouden formule om via ‘Heel Gouda Bakt’ elkaar eens op te zoeken merk ik. We ontvangen positieve reacties en veel belangstelling om mee te doen.

De ‘Heel Gouda Bakt’ actie wordt ook gepromoot door Samen voor Goud. Deze Goudse jongerenbeweging vecht samen met jongeren tegen eenzaamheid en bevordert het omzien naar elkaar door o.a. wekelijks letterlijk een tafel Achter de Kerk op straat te zetten en er met mensen op straat het gesprek aan te gaan. Daarnaast heeft Samen voor Goud ook een bezoekteam waar jongeren wekelijks op bezoek gaan bij Gouwenaars. Via deze en vele andere activiteiten komen jongeren in contact met kwetsbare stadsgenoten.

Doet u mee? Vraag dan nu cake- of taartmix aan via Eppy Boschma (eppy.boschma@gouda.nl of bel 06 53391341) uiterlijk 1 oktober. Op = op! Van bibliotheek naar Buurtservicecentrum Lekkenburg

Blog Posted on Sat, January 19, 2019 17:43:05

Een kop koffie, de krant lezen, een praatje en een goed boek lenen. Dat is wat ik regelmatig deed in de bibliotheek aan de Lekkenburg toen onze oudste nog baby en peuter was. Het was een rustmoment waar ik ook regelmatig vele buurtgenoten tegenkwam. Maar zoals u weet, de bibliotheek is er al lang niet meer op die plek. Gelukkig zijn er nu nieuwe plannen voor het pand.

Goed nieuws
Het oude bibliotheekgebouw aan de Lekkenburg wordt een Buurtservicecentrum. Gelukkig komt er daarmee opnieuw de mogelijkheid voor ontmoeting, koffie en een goed gesprek. De gemeente wil het gebouw dit jaar verbouwen tot een Buurtservicecentrum. Iets waar veel bewoners, vrijwilligers, het wijkteam Plaswijck/Bloemendaal en ook professionele zorgorganisaties als Kwadraad erg enthousiast over zijn.


Buurthuis voor de Toekomst
Positief vind ik ook dat het veel meer wordt dan een plek om elkaar vanuit buurt en wijk te ontmoeten. Er komen ook organisaties als Kwadraad, het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin in. Dus professionals kunnen in het Buurtservicecentrum samenwerken met vrijwilligers en buurtbewoners. Gezien de enorme opgave waar we voor staan, lijkt me dat heel wenselijk. Het wordt een soort Buurthuis voor de Toekomst, iets waar ik al in 2014 voor pleitte in de gemeenteraad.

Aanpakken eenzaamheid
We weten dat in Gouda veel mensen last hebben van eenzaamheidsgevoelens. En daar moeten we met z’n allen pogen wat aan te doen. Als iedereen omziet naar elkaar en er ook een Buurtservicecentrum is om elkaar te kunnen ontmoeten, dan is dat pure winst voor onze Goudse samenleving.

Investeren in Gouda
Gelukkig zien veel raadsleden dat ook zo en CDA Gouda al zeker. Eind januari stemt de raad erover. Maar er zijn ook kritische geluiden,…., dat de verbouw teveel geld zou kosten,….. Laat ik daarop dit zeggen. Natuurlijk is het goed op de centen te letten en dat doet dit College ook. Net zoals je dat thuis in je eigen huishouding ook doet. Ik ook. Onze wethouder Michiel Bunnik zit er ‘bovenop’ en Gouda staat er wat dat betreft keurig voor. De relatief hoge schulden blijven wel onze grootst mogelijke aandacht vragen maar de begroting van de gemeente biedt dit jaar ook weer wat ruimte voor investeringen gelukkig. Het aanpakken van Lekkenburg staat al jaren op de agenda dus nu doorpakken!

Realistisch zijn
In de vorige periode lag er van de zijde van het College helaas een plan voor verbouw Lekkenburg waarin de kosten veel te laag waren ingeschat. Het maakt dat de verbouw nog steeds niet is gestart want de businesscase kwam niet rond. Dat zint mij niet, maar kunnen we niet meer veranderen. Wat we wel kunnen, is voor het plan stemmen dat ons als raad nu is voorgelegd. Een gezamenlijk en gedragen plan dat op veel enthousiasme kan rekenen vanuit de buurt en wijk. Dus hoe eerder er een ‘ja’ komt vanuit de gemeenteraad voor verbouw Lekkenburg, hoe sneller het Buurtservicecentrum er is.

Eind januari is het uur der waarheid. Een unanieme raad voor het Buurtservicecentrum Lekkenburg? Laten we het hopen. Plaswijck, Bloemendaal en Gouda Noord verdienen het! Aan CDA Gouda zal het niet liggen! Zo maken we samen het verschil voor Gouda!Goudse mantelzorgers in het zonnetje!

Blog Posted on Sat, November 10, 2018 11:30:25

Goudse mantelzorgers in het zonnetje!

Herfst is het. En dan toch in het zonnetje gezet worden? Ja,
ja…..want vandaag is het de dag van de Mantelzorg. Deelt u ook een compliment uit
aan mantelzorgers?

Waar zouden we zijn zonder die mensen die dag in dag uit
voor anderen klaar staan? Ze vormen het cement van onze samenleving. Ook in
Gouda. Het omzien naar elkaar brengen ze elke dag opnieuw in de praktijk. Dat
verdient onze grootst mogelijke waardering.

Gelukkig zijn er tal van initiatieven. Vanuit Gouda Bruist
maar ook vanuit de kerken voor mantelzorgers. Ook is er de mogelijkheid als mantelzorger af en toe zelf respijt te nemen via zogenaamde respijtzorg. Maar dat kan meer en bereikt
nog lang niet iedereen. Bovendien is het niet zo makkelijk als je intensief voor iemand zorgt dat stokje zomaar aan een ander te overhandigen. Vanuit mijn raadswerk zit ik daar bovenop en vanuit de
gemeente bestaan plannen om die zogenaamde respijtzorg te versterken. Geen
overbodige luxe als je bedenkt hoeveel mensen in Gouda zich inspannen voor de
ander en hoe zwaar dat kan zijn.

Mantelzorgers vinden hun werk vaak ‘heel normaal’. ‘Je rolt
erin, je kiest er niet voor als een partner, familielid of buurman je hulp
nodig heeft’, hoor ik vaak. Natuurlijk
is dat ook zo. Maar vanzelfsprekend is het niet. Het maakt dat niet
iedereen die mantelzorg biedt, als zodanig bekend is bij gemeente of andere
organisaties die af en toe iets zouden kunnen ‘ontzorgen’.

Anderzijds kan lang niet iedereen die zorg nodig heeft, terugvallen
op een familielid of netwerk. Vandaar dat mantelzorgers echt het cement vormen
in onze samenleving. Ook in Gouda. Laten we dat waarderen. Niet alleen vandaag
tijdens de Dag van de Mantelzorg. Maar elke dag opnieuw.

Vanuit CDA Gouda geven
we alle mantelzorgers een groot compliment. Doet u mee?Felicitaties voor Non-foodbank Gouda

Blog Posted on Sat, October 13, 2018 15:43:24

Al maanden zijn ze hard aan het werk aan de Johan den
Haenstraat. De vrijwilligers van de Non-foodbank in Gouda. Toppers zijn het!

Sinds 15 mei is de Non-foodbank er gevestigd in het oude installatiebedrijf
dat er voorheen zat. Een nieuwe locatie is geweldig! Meer ruimte om mensen te
ontvangen. Maar het is ook helder dat verhuizen van de Baanderij naar de nieuwe
locatie niet zomaar gedaan is. Vele, vele uren zijn er in gaan zitten met schilderen,
timmeren, inrichten en spullen overbrengen, zo werd mij wel duidelijk toen ik onze
felicitaties overbracht in het kader van de opening.

Vandaag, op deze zonovergoten dag, is het feest! De officiële opening is een feit. Een goede zaak. Het pand
is prachtig en ruim en geeft volop gelegenheid om mensen die afhankelijk zijn
van de Non-foodbank op een prettige manier te ontvangen. Chapeau voor al die
vrijwilligers die zich inzetten voor de Non-foodbank in Gouda.

Heeft u ook een aantal uurtjes per week tijd? Neem eens een
kijkje op de website (www.nonfoodbankgouda.nl)
of ga langs. Er zijn altijd mensen nodig om alle klussen op te pakken. Dankbaar
werk!

Wat natuurlijk ook altijd nodig is, zijn voldoende spullen. Wat je er vindt? Een kledingbank, meubelbank en een fietsbank. Het
is allemaal keurig gesorteerd en de spullen worden aangeboden aan mensen die van
heel weinig moeten zien rond te komen. Zij krijgen de gelegenheid spullen uit
te zoeken in de Non-foodbank. Een waardevolle manier om elkaar in Gouda bij te
staan.

Bovendien is het ook een manier om met elkaar in contact te
komen en op andere wijze elkaar bij te staan. Sommige mensen hebben naast
spullen ook hulp nodig om de taal te leren. Anderen vallen letterlijk tussen
wal en schip en hebben hulp nodig van instanties als het sociaal team, een
schuldhulpmaatje of Zorgpartners. Goede samenwerking tussen al die betrokkenen is
dan ook een must om de mensen waar het om gaat goed bij te kunnen staan,
evenals enige mate van regie. Samenwerken en van elkaar weten wie wat kan betekenen.
Dàt is de weg te gaan zo verstond ik ook de oproep vanuit de Non-foodbank
vandaag!

Het werk gaat door…Vandaag nationale ouderendag! Doe mee!

Blog Posted on Fri, October 05, 2018 12:57:05

Vandaag nationale ouderendag! Doe mee!

Aandacht voor onze ouderen. Dat verdienen ze elke dag. Maar
vandaag op nationale ouderendag in het bijzonder. De afgelopen jaren was
er ook in Gouda een comité actief voor ouderen. Je kon een wens doen en
vrijwilligers zorgden dat deze in vervulling ging. Helaas is dat comité
gestopt. Gelukkig zijn er weer nieuwe initiatieven waar onze ouderen aan
mee kunnen doen.

Voor veel ouderen is het niet meer zo makkelijk om zelf hun wens
uit te laten komen. Vandaag vraagt het nationale ouderenfonds – en wij steunen
dat vanuit CDA Gouda van harte – massaal aandacht voor onze ouderen.

Stel je eens voor: zonder rollator kom je buiten de deur
niet meer ver. Maar familieleden en vrienden zijn overleden of wonen ver weg. En
de kinderen wonen niet in de buurt. En eigenlijk wil je niet vragen. Je schaamt
je een beetje dat je je alleen voelt en dat alles niet meer zo makkelijk gaat
als vroeger.

1 miljoen ouderen eenzaam
Klinkt dit dramatisch? Dat kan het ook zeker zijn.
Eenzaamheid en kwetsbaarheid ontstaan meestal niet van de ene op de andere dag.
Het zijn sluipende processen. En het kan iedereen – rijk of arm, grote stad of
dorp, kinderen of alleenstaand – overkomen. De gevolgen voor de gezondheid
kunnen desastreus zijn.

1 miljoen ouderen in Nederland voelen zich eenzaam. Dat zijn
1 op de 4 ouderen. Goede kans dat ook bij u in de straat een eenzame ouderen
woont. En daarom zet het nationaal ouderenfonds zich met vele vrijwilligers
iedere dag in voor hen. En vandaag nog eens extra!

‘Gouds noaberschap’
Vanuit CDA Gouda doen we al jaren mee aan de nationale
ouderendag. Afgelopen week – in het kader van de week tegen de eenzaamheid –
heb ik gepleit voor meer ‘Gouds noaberschap ‘ naar Twents voorbeeld. Ook heb ik
vragen gesteld aan het College van B&W hoe versterkt in te zetten op het
voorkomen van vereenzaming en gevraagd naar de mogelijkheden voor het vaker
bezoeken van onze 75+ers door ouderenconsulenten.

Is dat dé oplossing? Vast niet. Maar helpen doet het wel.
Omzien naar elkaar is niet zo moelijk. Gewoon een kwestie van doen! Bij welke
oudere ga jij vandaag langs?

Of wil je andere tips wat je kunt doen? Kijk dan https://www.ouderenfonds.nl/5tips/. Samen maken we het verschil!

*Bron: tekst heb ik deels ontleend aan nationale ouderendag website
(www.nationaleouderendag.nl)Natuurspeeltuin ‘Het Eiland’ aanwinst Gouda

Blog Posted on Sat, June 30, 2018 14:31:56

Wat is er hard gewerkt om het allemaal voor elkaar te
krijgen. De opening van de nieuwe natuurspeeltuin in Gouda-Oost die vanaf nu ‘Het
Eiland’ heet. De initiatiefneemsters zijn jarenlang bezig geweest om stap voor
stap de komst van de natuurspeeltuin werkelijkheid te laten worden. Het moest
er komen…. En ja,… het is er en is geopend! Wat een feest en aanwinst voor
Gouda. Chapeau voor al dat doorzettingsvermogen en initiatief!

Ik weet het nog goed. Als raadslid op een donkere en
regenachtige avond aan tafel ergens in Gouda-Oost. Koffie met enthousiaste
dames die de zaken goed op orde hadden. Ze waren al ver, maar tegelijkertijd
lagen er ook nog heel wat te nemen hordes. Ik was onder de indruk en hoopte
vurig dat hun plan werkelijkheid zou worden.

Met een riante bijdrage van de GoudApot begonnen er meer fondsen en geldschieters
toe te zeggen. En van het één kwam het ander. Ook de gemeente hielp op alle
fronten mee. Top! Precies zoals we vanuit het CDA ook de rol van de gemeente
zien. Daar waar het kan initiatieven van Gouwenaars de ruimte geven en mede
mogelijk maken.

Het is gelukt en het blijkt maar weer. Waar zouden we zijn
zonder al die initiatiefrijke Gouwenaars die een plan hebben en er vol voor
gaan? Het belooft wat voor al die kinderen en bewoners in Gouda-Oost. Zij kunnen heerlijk spelen en ontmoeten op ‘Het
Eiland’. En ik weet het zeker. Deze prachtige speelplek, evenals vele andere in
Gouda, kunnen zeker ook op ons bezoek rekenen. Onze kinderen zijn net als ik enthousiast
en ze staan te popelen. En met hen velen in Gouda. Houden zo!Next »